Erkekler Kadınlar

Çocuklarda Korku

Çocuk için yeni olan ve bilinmeyen her şey korku kaynağıdır. Dolayısıyla çocukların korkularının olması normaldir. Birçok anne baba da, çocukların korkuları olduğunu bildikleri

Okul Fobisi

Çeşitli kaygılar nedeni ile çocuğun okula gitmeyi reddetmesidir. Çocuk okula gitmez veya okula gider derslere devam etmeden okuldan ayrılır. Okul reddi okul hayatının

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Nedir? Sosyal fobi, kişinin kendisini toplumdan dışlayarak, insanların arasına girememesi, mahcup olacağını düşünerek kaygılanması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Sosyo fobik insanlar

Panik Atak

Panik atak nedir? Panik atak, aniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri olarak tanımlanır.

Ajitasyon Nedir

Bu çoğu zaman relaksasyon veya konsantrasyon yoksunluğu ile beliren ve sübjektif kuruntulardan ötürü ortaya çıkan bir huzursuzluk durumudur. Aslında, huzursuzluğun mutlaka belirmesi gerekmez.

Evham Nedir

Her gün olan sıradan olaylar karşısında aşırı kaygı duyuyor, endişenizi kontrol etmekte zorlanıyor musunuz? O zaman “anksiyete bozukluğunuz” olabilir. Halk arasında sık sık

Agorafobi

Erkek veya kadın cinsiyet ayrımı fark etmeksizin çeşitli korkular yaşarız. Bu korkular bazen çeşitli rahatsızlıklara dönüşebilir. Fobi olarak tanımladığımız bazı davranışlar aşırıya kaçarak